Mal vinduer og træværk

 

Her beskriver vi punkt for punkt, hvordan du maler dine træfacader og detaljer i træ som vindskeder, vinduesrammer og hjørner.

Beskrivelsen gælder især tidligere malede facader, som skal males om, men du kan i store træk også følge denne beskrivelse ved maling af nyt, umalet træ eller ved maling af tidligere laserede flader.

 


Gør rent

Først bør du beskytte planter og flader, som ikke skal males, med en grundig afdækning. Husk også at beskytte dine øjne og bar hud. Vask derefter alt træ grundigt med Beckers Facadevask.

Hvis facaden og/eller detaljer omkring facaden er udsat for skimmel- og algeangreb, bør du vaske fladen af med Alge- & Skimmelvask. Vær omhyggelig med ikke at lade midlet tørre ind på vinduesglas, da glasset i uheldige tilfælde kan blive ætset. Vær opmærksom på, at Alge- & Skimmelvask virker svagt afblegende på f.eks. maling og tekstiler, så skyl meget omhyggeligt med f.eks. haveslangen.

Vær forsigtig, hvis du bruger en højtryksrenser, så du ikke beskadiger træunderlaget og skyller store mængder vand ind i den bagvedliggende vægkonstruktion og isolering.

 


Kontroller og reparer

Efter afvaskningen skal du tjekke træunderlaget og de gamle lag maling. Stik med en kniv her og der, særligt ved knaster og endetræ. Hvis træet føles blødt, kan der være rådskader, som først skal udbedres. Finder du skader, bør du tjekke, om de skyldes en konstruktionsfejl. Eksempelvis kan brædderne være sømmet fast direkte på undervæggen uden lægter, så luften ikke kan ventilere bræddernes bagside. Ret eventuelle konstruktionsfejl og udskift beskadiget træ. Mindre sprækker i træet skal afskrabes og børstes, og kan derefter repareres med Malerfugemasse. (Dette gælder dog ikke ved lasering eller maling med Falu Rødfarve).

Der bør være en afstand på mindst 20 cm. fra facadebræddernes ender og ned til jorden, så stænk af vand og snavs op i træet undgås. Er der ikke 20 cm. afstand, bør du save facadebrædderne af, så du får den korrekte afstand. Kan det ikke lade sig gøre, bør jordfladen behandles.

Hvis du finder blæredannelser på gamle, tykke malingslag, kan det være såkaldte linolieblærer fra tidligere oliering af træfladen. I så fald anbefaler vi at du fjerner al tidligere maling for at mindske risikoen for nye blærer.

 


Skrab og slib

Hvis det gamle malinglag ikke er for tykt eller hovedsageligt sidder godt fast, er det nok at skrabe overfladen af der, hvor malinglaget sidder løst eller i flager. Vær særlig omhyggelig rundt om og på endetræet samt omkring knaster.

Gamle Falu Rødfarveflader børstes omhyggeligt med en hård kvast eller stålbørste. Husk sikkerhedsbriller, og hvis det støver, bør du også bruge åndedrætsværn. Hvis det gamle malingslag er meget tykt, sprækket og nedbrudt, kan det være bedst at fjerne al gammel maling. Det gør du ved at skrabe, opvarme og skrabe eller ved at bruge Beckers Malingsfjerner. Vælger du opvarmning, anbefaler vi at bruge Speedheater, som er en effektiv metode uden nogen risici.

Slib flosset træ og rund de skarpe kanter af. Slib også blanke og hårde malingflader - på den måde sikrer du en optimal vedhæftning for fremtidige lag maling. Endelig tørrer du omhyggeligt al støv af, og sørger for, at træet tørrer (maks. 16 % fugtkvote).

 


Grund

Behandl panelsamlinger og endetræ med grundolie. Bliv ved med at påføre grundolie, så længe træet suger. Efter et stykke tid tørrer du overskydende olie væk. Ved ubehandlet, nyt træ skal hele facaden grundolieres for at få det bedste resultat.

Påfør den anbefalede grundmaling på renskrabet træ og endetræ, eller helst på hele fladen, hvis du skal færdigmale med en af vores akrylatmalinger. Vi anbefaler, at du bruger en grundmaling i en farve, som afviger fra den endelige farve, så du tydeligt kan se, at du får den dækkende maling ordentligt ud på alle flader.

Maler du med linoliemaling, oliemaling eller lignende, kan du grunde med samme maling, fortyndet med 5-10 %.
Husk at grundmalingen skal tørre ordentligt, inden du overmaler med den dækkende maling. Tørretiden kan blive forlænget med flere timer eller døgn i koldt og fugtigt vejr.

 


Mal

Vælg malings- eller lasurtype og den farve, du vil have. Du kan evt. se farver og finde tips og inspiration til farvevalg i Beckers farveguide.

Påfør rigeligt maling to gange eller efter anvisningen på emballagen, og husk at lade tørre mellem påføringerne. Vær særligt omhyggelig når du maler endetræ og omkring knaster.

For at undgå blærer og andre problemer, er det - især ved de sidste påføringer - vigtigt, at du ikke maler på solvarme eller for kolde/fugtige flader.

 


Tips

 • Vask huset af regelmæssigt for at holde det rent. Snavset kan ikke altid ses, men det betyder ikke, at det ikke er der - og snavs nedbryder hurtigere malingslaget og danner god grobund for skimmel og alger.
   
 • Før du maler facaden, bør du tjekke, at tag, tagrender og nedløbsrør m.m. er i god stand, og udbedre eventuelle fejl.
   
 • Der skal males om, når malingen flager eller facaden begynder at se flammet ud.
   
 • Et ordentligt forarbejde kan godt betale sig. Hvis du lægger ca. 80 % af arbejdstiden på forbehandlingen og 20 % på malingen, får du det bedste og mest holdbare resultat.
   
 • Umalet træ skal være fast og må ikke have løse fibre på overfladen. Børst derfor til fast træ før maling.
   
 • Pas på, når du bruger stige eller stillads. Hæng malerbøtten på en krog på stigen, så du har en hånd fri til at male og en til at holde fast.
   
 • Spar ikke på værktøjets kvalitet. Godt værktøj gør det halve af arbejdet.
   
 • Mal ikke for tyndt og vær ikke nærig med malingen. Brug den rette mængde maling i henhold til anbefalingen på bøtten.
   
 • Følg altid anvisningerne på bøtten omhyggeligt.
   
 • Tjek vejret, inden du maler. Regn på en nymalet flade gør den mat og plettet, og så skal den males igen, når overfladen er blevet tør. Du kan evt. dække facaden af med f.eks. en presenning, hvis du er usikker på vejret. Mal ikke ved for lav temperatur, og opbevar altid vandfortyndbare malinger frostfrit.
   
 • Hæld aldrig malingsrester eller opløsningsmidler i afløbet eller ud i naturen - aflever dem i stedet på en miljøstation i din kommune.

 


Huskeliste:

- Stige eller stillads / lift
- Malertape og beskyttelsesplast
- Beckers Facadevask og/eller Beckers Alge- & Skimmelvask
- Sikkerhedsbriller / åndedrætsværn m.m.
- Malingsskraber, gerne en større og en mindre
- Sandpapir/slibeklods
- Børste eller kvast - Gode pensler / ruller
- Grundolie
- Grundmaling
- Dækkende maling efter valg
- Skruetrækker / kniv / kraftigt søm
- Vaskesvamp / spand
- Krog til malingsbøtte (til at hænge på stigen)
- Malerfuge
- Alifatnafta
- Beckers Penselvask