Mal sten- og pudsede facader

 


Her beskriver vi, hvordan du maler dine pudsede facader og andre mineralske underlag som fibercement, letbeton, beton og tegl.

 


Gør rent:

Først skal du beskytte planter og flader, som ikke skal males, med en grundig afdækning. Beskyt også dig selv – både øjne og bar hud. Vask alle overflader grundigt med varmt vand, og brug Beckers Facadevask hvis overfladen er meget snavset.

Hvis facaden og/eller detaljer omkring facaden er udsat for skimmel- og algeangreb, bør du først behandle med Beckers Alge- & Skimmelvask. Vær særligt omhyggelig med ikke at lade midlet tørre ind på vinduesglas, da det i uheldige tilfælde kan ætse glasset. Beckers Alge & Skimmelvask virker også svagt afblegende på fx gamle malingslag og tekstiler, så skyl meget omhyggeligt med f.eks. haveslangen. Vælger du at bruge en højtryksrenser, skal du være forsigtig, så du ikke skader underlaget.

Lad facaden tørre ordentligt ud. Du bør sikre dig, at facaden er gennemtør ved at dække et stykke af facaden med plastfolie om aftenen, og tjekke næste morgen, om der er fugt på folien.

 


Tjek, skrab og reparer

Tjek nu underlaget og eventuelle gamle lag maling. Skrab og børst flagende maling og løs puds af, så du har et fast underlag. Mindre sprækker kan du reparere med Laga/spackla, mens utætte samlinger og mindre sprækker kan repareres med Malerfuge, som er en elastisk overmalingbar fugemasse.

Når du maler på puds, er det ekstra vigtigt at underlaget er godt, og at du vælger den rigtige type maling. Hvis du er usikker, er du meget velkommen til at kontakte os for at få gode råd.

Større skader bør du reparere ved at pudse med samme type puds som den øvrige pudsede facade. Vær opmærksom på, at større reparationer eller ompudsede flader bør vente mindst en og helst to måneder før overmaling.

 


Grund

Ved sugende underlag og tidligere umalede flader skal du grunde før slutmaling. Grundmaling / grunder varierer afhængig af den valgte dækkende maling. Spørg os gerne, og se endvidere på emballagen. Følg instruktionerne nøje for at få det bedste og mest holdbare resultat.

 


Mal

Mal fladerne med den valgte dækkende maling i henhold til instruktionerne på emballagen.

Undgå at påføre for meget maling, især på grove underlag.

Silikatmaling bør males eller rulles med såkaldt krydsteknik. Mal altid hele flader frem til hjørner eller nedløbsrør uden længere pauser - på den måde undgår du farveforskelle eller pletter.

Ønsker du en tydeligere pudset struktur kan du tilsætte Strukturmiddel Fin eller Medium i malingen.

 


Tips

 • Hold løbende huset rent ved at afvaske det regelmæssigt. Selvom snavset ikke altid kan ses, er det der, og snavs nedbryder hurtigere maling og puds, og danner god grobund for alger og skimmel.
   
 • Inden du maler en facade, bør du tjekke, at nedløbsrør, tag, tagrender m.m. er i god stand, og udbedre eventuelle fejl.
   
 • Når facaden begynder at se flammet ud, eller malingen flager, er det på tide at male om.
   
 • Det betaler sig at gøre et ordentligt forarbejde. Regn med at ca. 80 % af arbejdstiden bruges på forbehandlingen og 20 % på at male - det giver dig det bedste og mest holdbare resultat.
   
 • Vær forsigtig ved forbehandling af fibercementplader af typen Eternit, som indeholder asbest. Snak med kommunens BST-afdeling.
 • Tjek pudsets stand ved at stikke et søm eller en skruetrækker i pudsen. Hvis du nemt kan trykke den ind, og der løber sand ud, bør du pudse facaden helt om.
   
 • Slå med en skruetrækkers skaft hen over den flade, du skal male. Hvis det lyder hult, er pudsen dårligt forankret til underlaget. I så fald skal du banke løse partier af, og reparere med puds. Vær særligt omyggelig med at tjekke facaden på pudsede træhuse.
   
 • Hvis der er fugtige eller fugtskadede partier, eksempelvis omkring vinduesrammer og nedløbsrør, bør du udbedre årsagen til fugtskaderne, før du maler.
   
 • Hvis du bruger stige eller stillads, bør du undgå at bære på malerbøtten, mens når du maler. Hæng den i stedet på en krog på stigen, så du har en hånd til at male og en til at holde fast med.
   
 • Spar ikke på værktøjets kvalitet - godt værktøj gør det halve af arbejdet.
   
 • Følg altid anvisningerne på bøtten omhyggeligt.
   
 • Tjek vejrudsigten, inden du begynder at male. Hvis det regner på en nymalet flade, kan det ødelægge hele arbejdet og give skjolder eller farveforskelle, og i så fald skal du male en gang til, når overfladen bliver tør igen. Hvis du er usikker på vejret, kan du dække facaden af med eksempelvis en presenning. Mal heller ikke ved for lav temperatur, og opbevar altid vandfortyndbare malinger frostfrit.
   
 • Behandl gerne flader før eller efter maling med Regnstopp V, som er vandafvisende. Dermed holdes overfladen og underlaget nemmere tørt og på den måde reduceres både snavsoptaget og risikoen for frostsprængninger, ligesom energiforbruget i huset bliver lavere.
   
 • Aflever altid malingrester på en miljøstation i din kommune - malingsrester og opløsningsmidler må aldrig hældes ud i naturen eller afløbet.

 


Huskeliste:

- Stige eller stillads / lift
- Beskyttelsesplast, malertape
- Beckers Facadevask og/eller Beckers Alge- & Skimmelvask
- Sikkerhedsbriller / åndedrætsværn m.m.
- Malingsskraber, gerne en større og en mindre
- Stålbørste
- Gode pensler og ruller
- Grundmaling / Grundingsmiddel efter valg
- Dækkende maling efter valg
- Skruetrækker / kniv/kraftigt søm
- Vaskesvamp / spand
- Krog til malingsbøtte (til at hænge på stigen)
- Malerfuge (Laga & Spackla)
- Strukturmiddel
- Beckers Penselvask