Mal træfacader og træværk


Her beskriver vi punkt for punkt, hvordan du maler dine træfacader og detaljer i træ, eksempelvis vindskeder, vinduesrammer og hjørner.

Beskrivelsen gælder især facader, der tidligere er malet og nu skal males igen, men i store træk kan du også følge beskrivelsen ved maling af nyt, umalet træ eller ved maling af tidligere laserede flader.

 


Gør rent:

Lav først en grundig afdækning for at beskytte planter og flader, der ikke skal males. Beskyt også dig selv, både øjne og bar hud. Vask alt træværk omhyggeligt med Beckers Facadevask.

Du bør afvaske med Alge- & Skimmelvask, hvis facaden og/eller detaljer omkring facaden er udsat for skimmel- og algeangreb. Vær særligt omhyggelig med ikke at lade midlet tørre ind på vinduesglas, da det i uheldige tilfælde kan ætse glasset. Skyl meget omhyggeligt, gerne med en haveslange, da Alge- & Skimmelvask virker svagt afblegende på f.eks. gamle malinglag og tekstiler.

Vær forsigtig, hvis du bruger en højtryksrenser, så du ikke beskadiger træunderlaget og skyller store mængder vand ind i den bagvedliggende vægkonstruktion og isolering.

 


Kontroller og reparer

Tjek træunderlaget og det gamle malinglag ved at stikke med en kniv her og der, særligt ved knaster og endetræ. Hvis træet føles blødt, kan der være rådskader.

Hvis du opdager skader, bør du tjekke, om de skyldes en konstruktionsfejl. Eksempelvis er brædderne måske sømmet fast direkte på undervæggen uden lægter, og i så fald kan luften ikke ventilere bræddernes bagside. Ret konstruktionsfejlen og udskift det beskadigede træ, før du går videre. Mindre sprækker i træet kan afskrabes og børstes, og derefter repareres med Malerfugemasse. (Gælder dog ikke ved lasering eller maling med Falu Rødfarve).

Der bør være mindst 20 cm. afstand fra jorden op til dine facadebrædder. Hvis afstanden er kortere, bør du afkorte brædderne med en sav. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør du behandle jordfladen, så stænk af vand og snavs ikke kommer op i træet. Hvis du finder blæredannelser på gamle, tykke malinglag, kan det være såkaldte linolieblærer fra tidligere oliering af træfladen. I så fald anbefaler vi, at du fjerner al tidligere maling for at mindske risikoen for at der dannes nye blærer.

 


Skrab og slib

Hvis det gamle malinglag for størstedelens vedkommende sidder godt fast eller ikke er for tykt, kan du blot skrabe overfladen af der, hvor malinglaget sidder løst eller i flager. Vær især omhyggelig omkring knaster samt rundt om og på endetræet.

Gamle Falu Rødfarveflader børstes omhyggeligt med en stålbørste eller en hård kvast. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene, og hvis det støver, bør du også bruge åndedrætsværn.
Hvis det gamle malingslag er meget tykt, nedbrudt og sprækket, kan det være bedst at fjerne al den gamle maling. Det gør du enten ved at skrabe, opvarme og skrabe eller med Beckers Malingsfjerner. Til opvarmning anbefaler vi at bruge Speedheater, som er en effektiv metode uden nogen risici.

Slib flosset træ og afrund eventuelle skarpe kanter. Sørg også for at slibe hårde og blanke malingsflader - på den måde sikrer du en optimal vedhæftning for fremtidige lag maling. Til sidst skal alt støv tørres omhyggeligt af.

Lad træet tørre (maks. 16 % fugtkvote) - og så skal du til det sjove: At male.

 


Grund

Behandl panelsamlinger og endetræ med grundolie.
Så længe træet suger, skal du blive ved at påføre grundolie. Efter et stykke tid tørrer du det overskydende olie væk, som ikke er suget ind. Ved behandling med Täcklasyr på ubehandlet, nyt træ skal hele facaden grundolieres for det bedste resultat.

Hvis du skal færdigmale hele fladen med en af vores akrylatmalinger, skal du først påføre den anbefalede grundmaling på renskrabet træ og endetræ, eller helst på hele fladen. Brug gerne en grundmaling i en farve, som afviger fra den endelige farve, så du tydeligt kan se, at du får den dækkende maling ordentligt ud på alle flader. Hvis du maler med linoliemaling, oliemaling eller lignende, kan du grunde med den samme maling, fortyndet 5-10 %. Husk at grundmalingen skal tørre ordentligt, inden du overmaler med den dækkende maling, og vær opmærksom på, at koldt og fugtigt vejr kan forlænge tørretiden med flere timer eller døgn.

 


Mal

Vælg maling- eller lasurtype og den farve, du vil have. Se evt. tips om farvevalg i Beckers farveguide.
Påfør rigeligt maling to gange eller efter anvisningen på emballagen. Lad malingen tørre mellem hver påføring, og husk at male ekstra omhyggeligt ved endetræ og omkring knaster.

Ved de sidste påføringer er det særligt vigtigt, at du ikke maler på solvarme eller for kolde/fugtige flader. Dette er for at undgå blærer og andre problemer.

 


Tips

 • Hold huset rent med regelmæssig afvaskning. Selvom du ikke altid kan se snavset, er det der alligevel. Snavs nedbryder malinglaget hurtigere og danner desuden god grobund for alger og skimmel.
   
 • Inden du maler facaden, bør du tjekke, at tag, tagrender og nedløbsrør m.m. er i god stand. Finder du fejl, bør de udbedres, før du maler.
   
 • Når facaden begynder at se flammet ud, eller hvis malingen flager, er det tid til at male om.
   
 • Det betaler sig at gøre et godt forarbejde. Regn med at lægge ca. 80 % af arbejdstiden i forbehandlingen og 20 % i malingen - det giver det bedste og mest holdbare resultat.
   
 • Sørg for, at umalet træ er fast og ikke har løse fibre på overfladen. Børst altid til fast træ før du maler.
   
 • Bruger du stige eller stillads, bør du undgå at bære på malerbøtten, mens du maler. Hæng den i stedet på en krog på stigen, så du har en hånd til at male og en til at holde fast med.
   
 • Spar ikke på værktøjskvaliteten. "Godt værktøj gør det halve af arbejdet".
   
 • Vær ikke nærig med malingen, og lad være med at male for tyndt. Følg anbefalingen på bøtten og brug den rette mængde maling.
   
 • Følg altid anvisningerne på bøtten omhyggeligt.
   
 • Tjek vejrudsigten, inden du begynder at male. Regn på en nymalet flade gør den mat og plettet, og betyder at den skal have endnu en omgang, når overfladen er tør igen. Hvis du er usikker på vejret, kan du dække facaden af med eksempelvis en presenning. Mal heller ikke ved for lav temperatur, og sørg for at opbevare vandfortyndbare malinger så de ikke bliver udsat for frost.
   
 • Malingrester og opløsningsmidler skal afleveres på en miljøstation i din kommune - de må aldrig hældes ud i naturen eller afløbet.

 


Huskeliste:

- Stige eller stillads / lift
- Beskyttelsesplast, malertape
- Beckers Facadevask og/eller Beckers Alge- & Skimmelvask
- Sikkerhedsbriller / åndedrætsværn m.m.
- Malingsskraber, gerne en større og en mindre
- Sandpapir / slibeklods
- Børste eller kvast
- En række gode pensler / ruller
- Grundolie
- Grundmaling (afhængig af systemvalg)
- Dækkende maling efter valg
- Skruetrækker / kniv/kraftigt søm
- Vaskesvamp / spand
- Krog til malingsbøtte (til at hænge på stigen)
- Malerfuge
- Alifatnafta
- Beckers Penselvask