Arbejdstips til bejdse og klarlak

Med Decor Træbejdse kan du f.eks. farvesætte en træflade samtidig med at du fremhæver træets årringe og smukke struktur. Overfladen bør beskyttes med klarlak efter bejdsning, så du får en vaskbar og slidstærk overflade. Kontakt os, hvis du er i tvivl - vi hjælper dig gerne med at vælge den rigtige lak.

Man kan naturligvis nøjes med at bruge klarlak på gulve, træpaneler og møbler. Klarlakken giver et beskyttende lag og forsinker træets gulning. Klarlak bevarer træets smukke udseende og fremhæver træets årringe på træpaneler og træmøbler.

Husk altid, at et godt resultat i høj grad ligger i forarbejdet. Læs derfor brugsanvisningen på malingsbøtten og følg rådene herunder.

 


Malede og lakerede flader

Lag af maling og lak skal fjernes, før du kan bejdse træoverfladen. Brug Beckers Malingsfjerner, skrab malingen væk, og vask/skyl derefter fladen. Alternativt kan du slibe malingen af med slibemaskine eller sandpapir.

Gå trærene flader efter med en fugtig svamp, så træfibrene rejser sig. Når fladen er tør, slibes træfibrene ned igen. Slib i fiberretningen med fint sandpapir og børst derefter al støv væk.

 


Træ rene flader

Rengør træet. Væd gerne fladen med en fugtig svamp, så træfibrene rejser sig, og og slib ned, når fladen er tør. Sørg for at slibe i træets fiberretning, og støv omhyggeligt af bagefter.

 


Bejds

Træets naturlige farve og sugning bestemmer i en vis grad bejdsens farvestyrke, ligesom påføringsmetoden har indflydelse på, hvor stærk farven bliver. Farven bliver desuden stærkere for hvert lag bejdse. Derfor bør farveprøverne i butikken og farvekortene kun ses som retningslinjer. Du bestemmer selv den endelige farve.

Test altid først på et stykke affaldstræ eller en mindre synlig del af det træ, der skal bejdses - og husk, at lyse farver kan misfarves af bl.a. gule stoffer i træet.

Inden du starter, skal du omrøre bejdsen omhyggeligt fra bunden. Brug en planstryger, svamp eller pensel til at påføre Decor Træbejdse i træets fulde længderetning. Gnid bejdsen ind med en svamp eller tørt papir, indtil overfladen er næsten tør. Hvis du vil bejdse flere gange for at opnå en stærkere farve, bør du lade bejdsen tørre i 2 timer, før du påfører næste lag. Ønsker du derimod en lysere bejdse, kan du fortynde bejdsen med vand.

Hvis fladen udsættes for hård slitage, kan du påføre klarlak 1-2 gange efter bejdsen. Decor Træbejdse skal tørre 6 timer, før du lakerer. Slib helt forsigtigt med fint sandpapir mellem hver lakpåføring.

Hvis du skal behandle større flader, eksempelvis væg- eller gulvpaneler, kan du bruge en blanding af 1 del Decor Træbejdse og 2 dele vand. Brug pensel eller planstryger til at påføre bejdsen, men undlad at gnide ind med papir eller svamp. Arbejd i træets længderetningp på 1- 2 paneler ad gangen.

 


Laker bejdsede flader

Bejdsen skal være tør og ordentligt udjævnet før lakering, og du bør klarlakere overfladen mindst 2 gange. Flader, der ikke bliver udsat for tilsmudsning og slitage, behøver ikke at blive lakeret - det bestemmer du selv.

Slib gerne let mellem hvert lag lak, men sørg for ikke at slibe laklaget så hårdt, at du trænger igennem lakken og beskadiger den bejdsede overflade.

 


Laker trædetaljer

Når du skal lakere trædetaljer, er forarbejdet det samme, uanset om du anvender bejdse eller ej. Sørg for at støve grundigt af, det giver dig et glattere slutresultat.

Vælg klarlak ud fra dine ønsker om glans m.m.
Rør lakken grundigt og brug derefter en trælakeringspensel til at påføre rigeligt lak i træets længderetning.

Benyt en pensel med fine hår, som er beregnet til lakering. Jo bedre penslen er, flottere resultat får du.

Slib forsigtigt med fint sandpapir, når det første laklag er tørt.

Påfør derefter endnu et lag lak, og eventuelt et tredje, hvis der er behov for det.

 


Tips

  • Efter bejdsning bør du beskytte træet med klarlak.
  • Det kan altid bedst betale sig at bruge værktøj af god kvalitet. Husk at vaske pensel eller lakrulle i lunkent vand for at fjerne eventuelle løse fibre, inden du bruger den første gang. Vrid vandet af. Værktøjet kan bruges flere gange, hvis du gør det rent så hurtigt som muligt, efter du har malet.
  • Husk, at et godt forarbejde altid godt kan betale sig - forarbejdet lægger grunden til et godt slutresultat. Læs altid brugsanvisningen på emballagen og følg malingsrådene.
  • Lad hver behandling tørre ordentligt, før du behandler igen. Det giver dig det bedste slutresultat.
  • Laker aldrig med klarlak på flader, der er under +5°C.
  • Husk at røre godt rundt i bejdsen før brug, og nu og da under brug.
  • Ved eg kan misfarvende garvestoffer i træet trænge op til overfladen under bearbejdningen, og det kan give uønskede farveforandringer. Derfor bør bejdsning og efterfølgende lakering af eg bør ske hurtigt og ikke med for lang bearbejdning.

 


Huskeliste:

- Vaskesvampe og klude samt en spand
- Alifatnafta
- Sandpapir, kornstr. 120-180
- Lakpensel, svamp, gulvlakpensel
- Bejdse og klarlak