Mal møbler og træværk

Du kan bruge Beckers Elegant Aqua Lakmaling til at male det meste træværk indendørs. Med træværk menes eksempelvis vinduer, dørkarme, døre, fodlister, møbler og skabslåger i f.eks. køkkenet.

Elegant Aqua Lakmaling er vandbaseret og miljøvenlig, og den indeholder ikke mineralsk terpentin. Derfor er den lugtsvag og behagelig at male med indendørs. Den giver en holdbar overflade, der er let at holde, og den gulner ikke. Du kan vælge mellem flere tusinde farver.

Som altid lægger et ordentligt forarbejde grunden til et godt slutresultat. Læs altid brugsanvisningen på malingsbøtten, og følg malingsrådene herunder.


Træ rene flader

Slib træet og støv overfladen af. Væd gerne fladen med en fugtig svamp, og slib træfibrene ned, når fladen er tør. Husk at slibe i træets fiberretning, og støv omhyggeligt af bagefter. Slib først med et groft sandpapir og derefter med et finere.

For at undgå gule gennemslag isoleres knaster med Kvistlak. Grund en gang med Elegant Aqua Lakmalingsgrunder. Spartl huller og ujævnheder med Snickerispartel. Slib, når spartlet er tørt, og støv omhyggeligt fladen af.
Spartl og slib igen om nødvendigt, og foretag en mellemmaling med grundmalingen. Gentag, indtil underlaget er glat og jævnt. Færdigmal 1-2 gange.

 


Tidligere malede flader

Rengør først overfladen med Beckers Malervask, og husk at bruge gummihandsker. Skyl omhyggeligt med vand og skrab løstsiddende maling af.

Spartl eventuelle ujævnheder og sprækker med Snickerispartel. Slib hele fladen og støv af. Påfør derefter en mellemmaling med Elegant Aqua Lakmalingsgrunder. Foretag en let afslibning og mal færdigt en til to gange med et af vores lakmalingsprodukter. Er der stor forskel på den nye og den gamle farve, anbefaler vi to påføringer.

 


Mal køkkenlåger og døre

Afmonter først alle beslag. Forarbejdet gøres som tidligere beskrevet under førstegangs- eller ommaling. Du får det bedste resultat, hvis lågerne ligger plant. Mal først kanter og indersider, og når lågen er tør, vender du den og maler ydersiden.

Tip! Mal lågen på kryds og tværs. Mal først hele fladen i en retning og glat så efter med pensel eller lakrulle i den anden retning, så får du et jævnt og fint resultat. Du kan også bruge en speciel lakrulle på store flader, og glatte efter med pensel/malerdyne.

Hvis du skal male lågerne liggende, så læg gerne lågen på et bræt eller en plade med lige lange søm slået igennem - der er mindre risiko for mærker, når lågen hviler på sømspidserne. Mal ydersiden til sidst.

Hvis du skal male lågerne hængende, så tag lågen ned og mal bagkant og overkant. Hæng derefter lågen tilbage og mal de resterende kanter. Mal indersiden og læg en modstand på nederste hylde, så lågen ikke lukker i og smitter af på rammen. Mal ydersiden til sidst. Lad malingen tørre et døgn, og mal en gang til efter samme princip som herover.

 


Mal stole

Forarbejdet gøres som tidligere beskrevet for ny- eller ommaling.

Brug en bred pensel til større flader og en smallere til mere svært fremkommelige flader. Påfør rigeligt med maling og glat ud og udjævn efterhånden.

Vend stolen på hovedet, og mal først de forreste og derefter de bageste ben. Mal derefter alle andre flader, som er svære at komme til, når stolen står rigtigt. Vær opmærksom på ikke at male på flader, som du skal male om få øjeblikke.

Vend stolen tilbage og mal ryglænet. Mal derefter kanterne på sædet - forsøg at undgå at få maling på sædet.

Til sidst maler du sædet med rigelige mængder af maling. Brug den brede pensel og udjævn efterhånden.

Lad malingen tørre cirka et døgn og mal derefter endnu en gang på samme måde.

Tip: Slå søm i under stolebenene, så kan du male helt ned uden at de klæber fast til noget.
Husk at defekter og skader ikke kan skjules med maling, så sørg for at gøre et godt forarbejde.

 


Tips

  • Husk at slibe fabriksmalede og andre hårde, glatte malingsflader med fint sandpapir før overmaling.
  • Det kan altid betale sig at bruge værktøj af god kvalitet. Vask pensel/lakrulle i lunkent vand, inden den bruges første gang, så du fjerner eventuelle løse fibre, og vrid vandet af. Hvis du sørger for at gøre værktøjet rent, så snart du har malet, kan du bruge det igen og igen.
  • Husk at et godt forarbejde altid betaler sig, og giver dig et meget bedre slutresultat. Læs altid brugsanvisningen på emballagen og følg malingsrådene.
  • Mal aldrig på flader under +5°C.
  • Kølig stuetemperatur og høj luftfugtighed gør, at vandbaserede malinger ikke sætter sig så hurtigt. Luk derfor vinduer og døre, og sluk for varmen. Om muligt kan du øge luftfugtigheden, så du får længere tid til at udføre malerarbejdet.
  • Husk at beskytte flader, der ikke skal males, med malertape. Så snart du er færdig med at male, skal du fjerne tapen, så den ikke klæber fast til underlaget.

 


Huskeliste:

- Vaskesvampe og klude samt spand
- Beckers Malervask
- Beckers Penselvask
- Knastlak
- Træværksspartel
- Stålspartel
- Sandpapir, korn 120-180
- Maskinsliber
- Lakpensel / Lakrulle
- Maling
- Grundmaling