Mal træ- og betongulv

Med Beckers har du forskellige muligheder, når du skal male træ- og betongulve. Det bedste produkt til formålet afhænger af, hvilken gulvoverflade, der skal males, og hvor meget slitage, overfladen vil blive udsat for.

Før du starter, bør du læse brugsanvisningen på produktet og følge malingsrådene herunder. Uanset hvilket produkt, du vælger, er fremgangsmåden stort set ens, men der er enkelte forskelle afhængig af fortynder osv. Læs derfor altid instruktionen til det produkt, du anvender.


Tidligere malede flader

Slib blanke flader matte med mellemfint sandpapir, og fjern slibestøvet, inden du begynder at male.

Husk, at det giver et bedre resultat at male to gange end at male én gang med et for tykt lag.

 


Ubehandlede betongulve

Før du maler et betongulv, skal du være sikker på at det er helt overfladetørt, dvs. mindst 1-2 måneder gammelt, og snavs og fedt skal være fjernet. Betonens overflade skal være fast, så skrab/børst med en stålbørste for at fjerne løse overfladelag.

Lav en skrabeprøve med en skruetrækker: Hvis overfladen slipper, sidder beton-/cementhuden der stadig, og den skal fjernes, inden du maler. Du kan enten fjerne den ved at slibe eller ved at bejdse med saltsyre.

Det er meget vigtigt, at gulvet er helt tørt. Fugt fra gulvet vil få malinglaget til at løsne sig fra underlaget i løbet af kort tid, så husk at teste fugtigheden i gulvet.
Ved hjælp af en elektronisk fugtmåler kan du nemt tjekke, at fugtindholdet i betongulvet ikke overstiger ca. 90 % relativ fugtighed. Har du ikke adgang til en fugtmåler, kan du stadig nemt undersøge gulvet: Tape et stykke plastfolie på ca. 0,5 m2 af gulvet, og sørg for, at det er helt lufttæt. Hvis gulvet bliver mørkt efter ca. 24 timer, er der fugt i betonen. I så fald skal du lufte godt ud og lave prøven på ny.

Det er vigtigt, at gulvet får lov at tørre mindst 1-2 døgn efter rengøringen - og husk at støvsuge gulvet omhyggeligt, før du begynder at male.

 


Tid til at male

Fortynd malingen ifølge instruktionerne på emballagen og brug det til at forgrunde. Det er vigtigt at du grunder, så du undgår en ujævn opsugning fra underlaget, når du maler efterfølgende. Normal fortynding ligger mellem 10-20%.

Brug en filtrulle eller Mohairrulle med forlængerskaft, når du maler, og brug en pensel til at male langs kanter og på mindre flader. Når grundmalingen er tørret, maler du gulvet færdigt med en ufortyndet maling. Mal 1-2 gange. Påfør malingen jævnt og tilpas rigeligt. Undgå at gå tilbage og rulle i halvtør maling, da du i så fald risikerer farveskift osv.

Hvis du ikke ønsker effekt med flager, kan gulvmalingen gøres mere slidstærk ved at klarlakere den 1-2 gange.
Mal ikke på gulv med en lavere overfladetemperatur end +10°C.

 


Mal med flager

Når du vil male dekorativt med gulvflager, er forbehandlingen ens på tidligere malede og umalede flader.

Efter forarbejde med rengøring, bejdsning osv. grundmales gulvet med fortyndet maling. Se på emballagen, hvor meget den skal fortyndes - sædvanligvis 10-20%. Mal derefter en eller to gange med den færdige gulvmaling. Antallet af lag afhænger af de belastninger, gulvet udsættes for.

Når malingslaget er tørt, ruller du et stykke ud med klarlak, og strør derefter flagerne i den våde lak. For at få en jævn fordeling kastes flagerne ud højt over gulvet.

Når det er tørt, børstes overfladen med en hård børste for at fjerne løstsiddende flager. Mal derefter gulvet med klarlak en eller to gange.

 


Mal trægulve


Tidligere malet trægulv

 


Ubehandlet trægulv

Rengør først for støv og snavs. Eventuelle rejste fibre efter rengøring slibes ned med fint sandpapir, og knaster overmales med Beckers Kvistlak. Grundmal med Elegant Aqua Lakmalingsgrund - dermed mindsker du risikoen for misfarvning af trægennemslag (især vigtigt ved træflader, som skal males i hvide og lyse nuancer). Lad grundmalingen tørre 16 timer og mal derefter gulvet 2 gange med ufortyndet Gulvmaling Plus.

 


Linoleumsgulv

Skur gulvet med skurepulver og tør omhyggeligt over med varmt vand flere gange. Det er især vigtigt, hvis gulvet er behandlet med polish. Prøvemal på en mindre flade for at tjekke, at malingen fæstner normalt. Hvis malingen slipper, skal du rengøre gulvet yderligere. Færdigmal 1-2 gange med Beckers Gulvmaling Plus.

 


Tips

  • I våde rum som garage, vaskerum m.m. anbefaler vi EPX-V Gulvmaling.
  • Det betaler sig altid at bruge værktøj af god kvalitet.
  • Vask pensel/lakrulle i lunkent vand, inden den bruges første gang - dermed fjerner du eventuelle løse fibre. Vrid vandet af. Hvis du gør værktøjet rent hurtigst muligt efter brug, kan du anvende det flere gange.
  • Husk, at et godt forarbejde er mere end det halve af arbejdet, da det lægger grunden til et godt slutresultat. Læs altid brugsanvisningen på emballagen og følg malingsrådet.
  • Mal aldrig på gulvflader, der har en overfladetemperatur under +10°C.
  • Hvis du er det mindste usikker på, hvordan du skal gøre med behandlingen af dit gulv, skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi hjælper dig hellere end gerne med vores viden, så du får et godt slutresultat.

 


Huskeliste:

- Vaskesvampe
- Rulle, pensel
- Malertape
- Beckers malervask
- Beskyttelsespapir
- Samlingsstykker
- Gummihandsker
- Maling